Главна » Рибарски речник

Рибарски речник

Рибарски речник

Риболовни термини

А

Акватория – участък от водната повърхност в установени граници.

Акция – дълбочина и устойчивост на пръта при огъване под натоварване. Вместо думата „акция“ често се използва думата „гъвкавост“.

Антена – компонент на плувка от спортен тип.

Антикинкер – 

Всички права запазени. 2024 © ribolov-lov.com