Шаранът е риба с доста внушителни размери, принадлежаща към класа лъчеперки (Actinopterygii). Тъй като класът включва много породи, които са...